Over deze website

"Kunst op School' publiceert kunstzinnige leermiddelen (oefeningen, evaluaties...) en dit kostenloos en voor iedereen toegankelijk!

Al de gepubliceerde leermiddelen (cf. oefeningen waarbij kunst én onderwijs centraal staan) die u hier vindt zijn bedacht en uitgewerkt door professionele kunstenaars mét oog voor pedagogische noden en doelstellingen. Dit project tracht kunstenaar en niet-kunstenaars te stimuleren kunst actief toe te passen in workshops, ateliers, basisscholen want... kunst is nodig!

Nieuwste Leermiddelen

De leerlingen zeggen ritmisch een zin. Deze ritmische zin is gebaseerd op de muziek van Telhelm

Van een hinkelpad van letters, maken we beatbox muziek!

De leerlingen zeggen hun naam afwisselend op een hoge of lage manier.

De leerlingen leren elkaars namen kennen door telkens een naam te ‘schieten’ naar een nieuwe persoon. Als die persoon niet snel genoeg terug vuurt, valt hij dramatisch dood neer op de grond.

De leerlingen maken kennis met het gelijknamige gedicht van Paul Van Ostaijen.

Ze maken zelf een gedicht door de dingen te begroeten die ze tegenkomen bij het ontwaken, mèt een gepast nonsensrijmwoordje.

De leerlingen geven de eerste letter van hun voornaam door in een kring.

Een klankencompositie wordt gevormd.